รายละเอียด
วันที่ 24 พ.ย. 2557
ประมงพื้นบ้านปัตตานี เสียหายหนัก วอนสังคมบริจาคทุนซื้อเครื่องมือยังชีพ
วันที่ 7 พ.ย. 2553 เวลา : 14:24 น.
23
ประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีเสียหายอย่างหนัก เครื่องมือประมง ทั้งเรือ เครื่องยนต์และอวน ขาดแคลน วอนสังคมสบทบทุนซื้อเครื่องมือยังชีพ เพื่อการฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็ว

วานนี้(6 พ.ย. 53) สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจ.ปัตตานี ร่อนจดหมายวอนสังคม ภาคเอกชน ขอรับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องมือประมงในการประกอบอาชีพเป็นหลักโดยใจความในจดหมายระบุว่า

 

ทำไมต้องขอรับการสนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

โดย...สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจ.ปัตตานี

การที่สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี ขอรับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องมือประมงในการประกอบอาชีพเป็นหลัก ทั้งๆที่ทางพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ฯลฯ  แต่ทางสมาคมฯเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ในวิสัยที่ทางสมาคมฯสามารถประสานขอรับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆในระดับท้องถิ่นได้เช่น การประสานขอรับข้าวสาร อาหารแห้งจากทางองค์กรปกครองท้องถิ่นในท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี หรือจากกาชาด  หรือประสานขอรับยารักษาโรค อาหารได้จากจังหวัด ,หน่วยทหารในพื้นที่ ในขณะที่การซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยก็มีองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมดำเนินการสำรวจข้อมูลอยู่

ในขณะที่การประสานขอรับการสนับสนุนด้านเครื่องมือในการประกอบอาชีพนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลือ  และเครื่องมือประมง ทั้งเรือ,เครื่องยนต์และอวนต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านรู้สึกเป็นความหวังในการมีชีวิตอยู่ ชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้สึกผูกพันกับเครื่องมือในการประกอบอาชีพเหล่านี้ การที่ต้องนั่งรอดูเครื่องมือประมงเหล่านี้อยู่ในสภาพแตกหัก เสียหาย ใช้การไม่ได้ เป็นความรู้สึกที่หดหู่ สิ้นหวัง และไร้อนาคต

การร่วมสนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องประมงพื้นบ้านจ.ปัตตานีที่ประสบปัญหาอุทกภัยและวาตภัยจึงเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประมงพื้นบ้าน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

 

ร่วมบริจาคได้ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี ..สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

เลขที่บัญชี..929-0-07675-5

ประเภท..ออมทรัพย์

 

ส่งสำเนาหลักฐานการบริจาคได้ที่ 0-7333-3227

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สุวิมล พิริยธนาลัย  08-9876-6300 หรือ    efsuwimon@hotmail.com

 

สรุปสภาพความเสียหายในชุมชนประมงพื้นบ้านจ.ปัตตานี

ภายหลังพายุดีเปรสชั่นเข้าเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

 

โดย..สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี

 

ลำดับ

พื้นที่

สภาพความเสียหาย

ประมาณการค่าใช้จ่าย(บาท)

หมายเหตุ

1.

 

บ้านปาตาบูดี ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

1.เรือประมงพื้นบ้านเสียหายทั้งลำใช้งานไม่ได้จำนวน 10 รายๆละ 40,000-45,000บาท

400,000-450,000

 

ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ

2.เรือประมงพื้นบ้านเสียหายบางส่วนสามารถซ่อมแซมได้ จำนวน 30รายๆละ3,000-5,000บาท

90,000-150,000

 

ขึ้นอยู่กับสภาพของเรือ

3.เครื่องยนต์เรือ เสียหายและสามารถซ่อมแซมได้ จำนวน 40 รายๆละ1,000บาท

40,000บาท

 

ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์

4.เครื่องมือประมงพื้นบ้านที่เสียหาย :

อวนลอยกุ้ง จำนวน  40 ราย ๆละ 24ผืนๆละ350บาท

 

336,000บาท

 

 

รวมค่าเสียหายของบ้านปาตาบูดี

 

866,000 -976,000 บาท

 

2.

บ้านตันหยงเปาว์

ม.4 ต.ท่ากำชำ

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

1.เรือประมงพื้นบ้านเสียหายบางส่วนสามารถซ่อมแซมได้ จำนวน 32รายๆละ3,000-5,000บาท

96,000-160,000บาท

 

2. เครื่องยนต์เรือ เสียหายและสามารถซ่อมแซมได้ จำนวน 30 รายๆละ1,000บาท

30,000 บาท

 

 

3.เครื่องมือประมงพื้นบ้านที่เสียหาย

3.1อวนลอยกุ้ง จำนวน  32 ราย ๆละ 24ผืนๆละ350บ.

 

268,800 บาท

 

3.2อวนปู จำนวน 32 รายๆละ 25 ผืนๆละ 350 บาท

280,000บาท

 

3.3อวนปลากะพงขาว จำนวน 10รายๆละ8ผืนๆละ1,800บาท

144,000 บาท

 

 

รวมค่าเสียหายของ

บ้านตันหยงเปาว์

ม.4 ต.ท่ากำชำ

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

818,800-882,800 บาท

 

 

 

รวมประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้น

1,684,800-1,858,800บาท