รายละเอียด
วันที่ 26 พ.ย. 2557
ผู้ต้องหาปฏิเสธมาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ตำรวจสงขลารวบทันควัน ส่งอัยการฟ้อง
วันที่ 25 ม.ค. 2555 เวลา : 11:42 น.
ผู้เขียน : โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)
1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2555 ที่ห้องพิจารณาคดี 3 ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ศาลนาทวีนัดไต่สวนคำร้องตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 (พ.ร.บ.ความมั่นคง) โดยพนักงานอัยการจังหวัดนาทวียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคง 4 คน ได้แก่ นายมะซับรี กะบูติง คดีหมายเลขดำที่ รม.1/2554 นายซุบิร์ สุหลง คดีหมายเลขดำที่ รม.2/2554 นายสะแปอิง แวและ คดีหมายเลขดำที่ รม. 3/2554 และนายอับริก สหมานกูด คดีหมายเลขดำที่รม. 4 /2554 เข้าอบรมแทนการกักขังตามมาตรา 21 ของพ.ร.บ.ความมั่นคง

ศาลได้สอบถามผู้ต้องหาทั้ง 4 คนว่า ต้องการที่จะเข้าอบรมแทนถูกขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ยืนยังว่าไม่ต้องการ ศาลจึงยกคำร้องไต่ส่วนดังกล่าว และสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. วันเดียวกัน พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเทพารับตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน เพื่อส่งให้พนักงานอัยการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ทนายความของผู้ต้องหาคัดค้าน เนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง 4 คนอยู่ระหว่างการประกันตัว อีกทั้งศาลได้ยกคำร้องและจำหน่ายคดีไปแล้ว

จากนั้นศาลจึงมีคำสั่งว่า พระราชบัญญัติแห่งการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มิได้ให้อำนาจศาลสั่งให้ผู้ร้องหรือพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

จากนั้นเวลาประมาณ 13.00 ขณะที่ผู้ต้องหากำลังจะเดินทางออกศาลจังหวัดนาทวีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเทพา จึงได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหา 4 คนบริเวณประตูทางออก แล้วนำตัวไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับศาลจังหวัดนาทวี

โดยพนักงานอัยการจังหวัดนาทวีได้นัดผู้ต้องหาทั้ง 4 คนมาที่ศาลจังหวัดนาทวีในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เพื่อส่งฟ้องศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป จากนั้นเวลาประมาณ 14.00 น พนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน

ระหว่างการไต่สวน มีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเทพา จังหวัดสงขลา นายกิตติ สุระคำแหง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) พร้อมตัวแทนคณะกรรมการรับรายงานตัว คณะกรรมการสอบสวนพิเศษ คณะกรรมการช่วยเหลือด้านคดีและชดเชยค่าเสียหาย คณะกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการอบรมแทนการจำขัง ตามกระบวนการของมาตรา 21 พ.ท.พงศ์เทพ บุญชูดวง จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมฟังไต่ส่วนด้วย