รายละเอียด
วันที่ 23 พ.ย. 2557
จับตาภาคประชาชน: "อิฐบูรณ์" ผู้พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และ "วิภา" แรงงานผู้พิทักษ์สิทธิตนเอง
วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา : 16:48 น.
ผู้เขียน : ประชาไท
0
ประชาไท/ภาคประชาชนแท้ต้องไม่ใช่กลุ่มการเมือง ในมุมมองอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค แต่สำหรับวิภา มัจฉาชาติ แรงงานกลุ่ม Try arm การที่ภาคประชาชนได้พูดถึงเรื่องการเมืองเป็นเรื่องดีแม้จะมีพื้นที่น้อย ซีรี่ส์ "NGO เป็นไงในขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน" โดยกลุ่มจับตาขบวนการประชาสังคมไทย

ตอนที่ 23 อิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

"คงเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่ง ที่พยายามเรียกร้องในเรื่องของประโยชน์ของตนเองที่จะทำให้ระดับนโยบายหรือกลุ่มการเมืองนำไปผลักดันในเชิงนโยบายต่อไป แต่ภาคประชาชนต้องไม่ใช่กลุ่มการเมือง"

 

"บทบาทของเอ็นจีโอคงเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาชน เพราะฉะนั้นภาคประชาชนคงต้องมีองค์ประกอบหลายหลายรูปแบบ ซึ่งถ้าจะจำกัดความส่วนที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองโดยตรง และคุณจะต้องมีความเป็นอิสระทั้งจากกลุ่มผลประโยชน์ทางทุน กลุ่มการเมือง และกลุ่มข้าราชการ ที่เราจะเรียกว่าภาคประชาชนโดยแท้"

 

"บทบาทของเอ็นจีโอก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมเรื่องในการตรวจสอบ ผลักดันแนวคิดต่างๆ ในเชิงนโยบายที่จะทำให้ย้อนกลับมาสู่การกำหนดกรอบนโยบายต่างๆ ที่จะทำให้สังคมตรงนี้ดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น"

 

 ลิงค์วีดีโอสัมภาษณ์

 

 

ตอนที่ 24 วิภา มัจฉาชาติ แรงงาน กลุ่ม Try Arm อดีตกรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์

 

"ภาคประชาชนคือ พวกเรา... คิดว่าทีมีภาคประชาชนที่มาพูดถึงเรื่องการเมือง เรื่องอะไรอย่างนี้ คิดว่าเป็นดีที่เราได้มีพื้นที่ในการพูดบ้างแม้จะน้อยนิดก็ตาม"

 

"เอ็นจีโอ แต่ก่อนไม่เคยรู้จักเอ็นจีโอนะ แต่พอมาม็อบกับไทรอัมพ์ (สหภาพแรงงานไทรอัมพ์)  ก็มีเอ็นจีโอเข้ามา ก็... มันเหมือนเขามาทำงานของเขาแล้วเขาก็ไปอะไรอย่างนี้ บางคน บางองค์กรก็เข้ามาสร้างความแตกแยกให้เราด้วย"

 

"เอ็นจีโอ คนที่ทำงานเพื่อแรงงาน อยากให้ทำงานเพื่อแรงงานจริงๆ ไม่ใช่เอาแรงงานมาเป็นงานของตนเอง เพื่อที่จะหาผลประโยชน์เข้าตัว... ส่วนภาคประชาชนอื่นๆ อยากให้มีจุดยืนเพื่อแรงงาน เพื่อพวกเรา แบบรากหญ้ากันจริงๆ ด้วย วิภา มัจฉาชาติ แรงงาน กลุ่ม Try arm อดีตกรรมการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์

 

 ลิงค์วีดีโอสัมภาษณ์

 

 

หมายเหตุ: กลุ่มจับตาขบวนการประชาสังคมไทย (Thai Social Movement Watch: TSMW) เป็นการรวมตัวกันของนักกิจกรรมทางสังคม นักพัฒนา อดีตนักพัฒนา นักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง สนใจ และห่วงใยในสภาวการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไทยภายใต้สถานการณ์ความ ขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน

 

ที่มา : ประชาไท