รายละเอียด
วันที่ 31 ต.ค. 2557
ปธ.กองทุนหมู่บ้านฟันธง ปัญหากองทุนฯ เรื้อรัง กู้นอกระบบใช้หนี้เพียบ
วันที่ 3 พ.ย. 2546 เวลา : 18:41 น.
0
พะเยา/ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ เผยปัญหากองทุนหมู่บ้านเรื้อรังเหมือนงูกินหาง ชาวบ้านเล่นตัวเลขกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้จ้าละหวั่น เผยส่วนใหญ่ใช้เงินไม่ถูกทาง เปล่าประโยชน์ เน้นทางออกสร้างระบบการออมเงินสมาชิก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหลายแห่ง ชาวบ้านกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้ จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังในลักษณะงูกินหาง นอกจากนี้บางแห่ง ประธานกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 5 เสียเอง เพื่อให้สมาชิกสามารถนำเงินมาใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านได้

นางพรศิริ อินทุโสภน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่า ในระหว่างการเรียนรู้ของการจัดการและบริหารกองทุนหมู่บ้าน พบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ คือ สมาชิกกู้เงินของ กทบ. ไปแล้วพบว่านำไปใช้ไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ตรงเป้าหมาย ทำให้เงินที่ปล่อยกู้ไปไม่ถูกนำไปใช้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด กลายเป็นการสร้างภาระหนี้สินผูกพันให้กับสมาชิกมากขึ้น

ประธานเครือข่าย กทบ.กล่าวว่าสมาชิก กทบ.บางกลุ่มเล่นตัวเลข เนื่องจากเงินที่ถูกนำไปใช้อย่างเปล่าประโยชน์ ทำให้ต้องกู้เงินจากนอกระบบเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5-10 บาทต่อเดือน สมาชิกก็ต้องกู้มาเพื่อนำมาใช้คืนกองทุนให้ทัน จากนั้นก็กู้เงิน กทบ.ต่อเพื่อนำไปใช้หนี้นอกระบบ ดังนั้น กทบ. ส่วนหนึ่งสมาชิกจะเล่นตัวเลขว่ามีการจัดส่งชำระได้ทันเวลา ทำให้เข้าใจว่ามีการบริหารจัดการดี ซึ่งที่จริงคือการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเงิน กทบ.และเงินนอกระบบเท่านั้น

“ทางออกของปัญหาคือ การสร้างสวัสดิการชุมชน เริ่มต้นจากการสร้างระบบการออมเงินจากสมาชิกในชุมชน ทั้งผู้ที่กู้และไม่กู้จะต้องฝึกและสร้างวินัยการออมเงินเพื่อให้รู้จักบริหารเงินอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีสวัสดิการดูแลกรรมการ สมาชิกในยามเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น ” นางพรศิริ กล่าว

นางสุดา จอมนาสวน กก.กทบ. บ้านคุ้ม ม. 6 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา กล่าวว่า แท้จริงแล้วโดยระเบียบของ กทบ. ระบุไว้ข้อหนึ่งว่าสามารถปล่อยกู้ให้สมาชิกนำไปใช้หนี้นอกระบบได้ ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกที่กู้ไปใช้นอกระบบนั้นต้องแบกภาระดอกเบี้ยสูงกว่า กทบ. ดังนั้นเป็นการช่วยเหลือสมาชิกด้านหนึ่งให้ผ่อนร้อนเป็นเย็นได้ แต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้คณะกรรมการ กทบ. จะต้องเข้มแข็งและตรวจสอบการใช้เงินของสมาชิกว่าได้นำเงินกู้ไปใช้ดังที่แสดงวัตถุประสงค์ขอกู้ไว้ชัดเจนหรือไม่ ดังนั้นการที่สมาชิก กทบ. จะกู้เงิน กทบ.ไปใช้หนี้นอกระบบหรือการกู้เงินจากนอกระบบมาใช้ กทบ. จึงมีอยู่ทั่วไป

นางสุดากล่าวต่อว่ามีรายงานพบว่า มีหลาย กทบ. ที่สมาชิกไม่มีเงินชำระหนี้ เมื่อถึงเวลา สมาชิกบางรายมีทองคำอยู่กับตัวก็นำไปจำนำฝากที่ร้านค้าทอง หรือบางรายก็นำรถจักรยานยนต์ไปจำนำฝากไว้ที่ร้านขายรถจักรยานยนต์บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาง กทบ. ประธานกองทุนทำหน้าที่เป็นผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งสมาชิกคิดว่าเป็นทางออกอีกหนึ่งทางเลือก ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วเป็นการสร้างภาระหนี้ผูกพัน อย่างไรก็ตามหากว่าประชาชนที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิก กทบ. ก็ตามนั้นไม่รู้จักสร้างวินัยในการการบริหารจัดการเงิน หรือการอดออมย่อมต้องมีโอกาสสร้างหนี้ที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างแน่นอน